ΕΠΙΛΟΓΕΣ // 3.09.2019

ΕΠΙΛΟΓΕΣ // 3.09.2019

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Μ’ αρέσει η ακινησία,

Να είμαι ακίνητος.

Μ’ αρέσει η σιωπή,

Να μένω σιωπηλός.

Μ’ αρέσει η θάλασσα που δεν ησυχάζει,

Μ’ αρέσει το βουνό πέρα από τη θάλασσα.

 

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Κ.Β.